(c) 2015 - 2020 Sbor Jednoty bratrské v Praze. Made by CW design.

Hodnoty

1. věrnost - vytrvalost ve vztazích, konstruktivní řešení konfliktů, aktivní odstraňování stereotypů
2. role v rodině - tradiční rozdělení rolí v manželství, zájem o potřeby druhých, vzájemná komunikace
3. zodpovědnost - výchova přiměřená věku, rozvoj kreativity a zájmů dítěte, učení postupného přebírání zodpovědnosti
4. úcta k mateřství - důležitost role matky, význam matky jako vychovatelky v předškolním věku dítěte, láska a povzbuzování
5. respektování otcovské autority - otec jako konečná autorita, uznání vlastní chyby, kázeň a řád
6. hranice ve výchově - důležitost jasných hranic mezi manžely a dětmi, dodržování hranic, důsledky jako součást výchovy

Bambiriáda